16.10.20 RKG presentasjon for Helseledernettverkene i Agder i Oktober

RKG e-helse gjennomfører en presentasjonsrunde i de 4 regionale helseledernettverkene nå i oktober 2020. Agenda for presentasjonene er: RKG e-helse og E-helse Agder 2030                           v/ Kjetil Løyning                Trygghetsteknologi                                                         Tekniske alarmer                                              v/ Silje Skeie Stray                            Overgang til drift                                      […]

16.10.2020 Avslutningsrapport fra prosjektet VOPD (Vård och Omsorg På Distans)

5. oktober 2020 leverte PA Consulting rapporten fra VOPD prosjektet (sett inn link til ny url under avsluttede prosjekter). Rapporten gir anbefaling til fremtidig organisering av digital hjemmeoppfølging på Agder. Oppdraget er utført på vegne av Regional koordineringsgruppe e helse og velferdsteknologi Agder (RKG) og det lokale utprøvingsprosjektet for digital hjemmeoppfølging på Agder; NVP DHO. Utredningen […]