19.02.21 Digital hjemmeoppfølging ved Covid-19

Nå er erfaringsrapport fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet angående digital hjemmeoppfølging av smittede og nærkontakter med covid-19 lagt ut på Helsedirektoratets side. Rapporten viser erfaringene fra arbeidet med dette i 2020 fram til 01.12.20. Alle de lokale rapportene er lenket til bakerst i rapporten. Her deler prosjektene også sine tjenesteforløp og opplegg for oppfølging. Det er […]

07.12.20 Program avslutningsseminar 09.12.20

Tittel: Program avslutningsseminar 9. desember 2020. 9. desember inviterer RKG e-helse og prosjektet Innføring velferdsteknologi Agder til avslutningsseminar for programmet: «Velferdsteknologi Agder 2020». Programmet har bestått av: Felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi (Felles kontrakt fra oktober 2017) Kommunal responssentertjeneste (overført til drift i 2017) Innføring velferdsteknologi Agder Delprosjekt implementering velferdsteknologi Delprosjekt Tjenesteinnovasjon og forvaltning […]

30.11.20 Invitasjon til work-shops: Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder inviterer Agder kommunene til work-shops for å kartlegge behovene

Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder inviterer Agder-kommunene til work-shops for å kartlegge behovene Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder skal utvikle og anskaffe løsning for morgendagens velferdsteknologi, som omfatter trygghets- og varslingsteknologi, digital hjemmeoppfølging og teknologi til personer med nedsatt funksjonsevne. I forbindelse med dette ønsker vi innspill fra alle dere dyktige ansatte i kommunene i Agder, som har erfaring […]

26.11.20 Har tatt imot over 1. million anrop

Kommunalt responssenter på Valhalla helsesenter startet driften i mars 2017. Da hadde de to kommuner og 16 ansatte. I dag er det 28 ansatte, og de dekker 31 kommuner fra Bodø kommune i nord til Lindesnes i sør. De mottar om lag 1200 anrop fra trygghetsalarmer landet rundt per døgn. les mer HER

18.11.20 Workshop for ledere av saksbehandler-avdelinger i Agder 25.11.2020 kl. 11.00 – 13.30 på Teams

Workshop for ledere av saksbehandler-avdelinger i Agder 25.11.2020 kl.11.00 -13.30 på TEAMS Hensikt: Erfaringsdeling mellom kommunene i Agder, helhetlig tjenestemodell med fokus på forvaltning og saksbehandling for velferdsteknologi og Digital hjemmeoppfølging med fokus på gevinster. Arrangenes i et samarbeid mellom: prosjektene Innføring velferdsteknologi Agder, Digital hjemmeoppfølging, ledere/ koordinatorer for saksbehandlerforum i Agder og PA Consulting […]

13.11.20 Digital hjemmeoppfølging på EHiN 2020

PA consulting har laget film om digital hjemmeoppfølging til EHiN- konferansen 2020 i samarbeid med blant annet kommuner på Agder, fastleger og Sørlandet sykehuset. Pasientene som får digital hjemmeoppfølging på Agder rapporterer god brukertilfredshet. I prosjektet dokumenteres forløpene brukercaser og det samles inn data for å se på samfunnsøkonomiske gevinster. Vi vet allerede fra tidligere […]

21.10.20 Erfaringsdeling Agder, Skottland og Spania

21.10.20 ble det gjennomført en erfaringsdeling mellom Agder, Skottland og Andalucia (Spania) med fokus på Digital telecare – trygghetsteknologi.  Agder delte sine erfaringer rundt overgang fra prosjekt til drift med digital trygghetsteknologi, responssenter etablering og prosjektet digital hjemmeoppfølging. Spania med regionen Andalucia deler sine erfaringer med å gå fra analog til digital trygghetsteknologi, de har […]