Vi bruker informasjonskapsler:

Ehelseagder.no bruker informsjonskapsler for å lagre data midlertidig lokalt på din datamaskin. Dette er kun relevant for personer som skal opprette innhold på nettsiden. Informasjonskapslene påvirker ikke lesere av nettsiden. Det benyttes ingen tredjeparts-informasjonskapsler, så din datta er trygg.


Ved å trykke "Jeg forstår" samtykker du til bruken av informasjonskapsler. Ønsker du ikke å samtykke kan du ignorere feltet. Vær obs på at brukeropplevelsen vil bli redusert.

lock Logg inn

Kort om arrangementet

Starter:
15-08-2022 kl 11:00
Slutter:
19-08-2022 kl 11:30
Sted:
På Mester af Rønne Ytterst på Langbrygga i Arendal
Arrangør:
#Vårtagder
Kontaktperson:

Ann-Helen Moum
ann-helen.moum@kristiansand.kommune.no

Arendalsuka

– Dialog på vannet - Perspektiver på regional samhandling
# Vårtagder arrangerer dialoger på vannet, du finner arrangementene ytterst på Lanbryggen i Pollen i #vårtagderbåten - Mester af Rønne.
Dialogene mange ulike tema:
• Perspektiver på regional samhandling
• Fremtidens legevakt og responssentertjeneste
• Hvordan stryke Agders posisjon nasjonalt
• Digitale helsetjenester på Agder for økt samhandling
• Offentlig sektor er tuftet på tillit, digitalisering utfordrer det
• Innovasjonspartnerskap, en anskaffelsesmetode vi bør se mer av?
• Hvordan gå fra nasjonalt utviklingsprosjekt til lokal endring i tjenestetilbudet?
• Digitalisering krever kompetanse, hva har kommuner og SMB til felles?
• Levekårene skal opp!
• Alternative perspektiver på bruken av kart og måleenheter
For mer informasjon om tidspunkter se lenke under:

Om RKG eHelse

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse) ble etablert i 2016 av Rådmannsgruppen – regionplan Agder.

RKG-ehelse har følgende formål:

  • regionen skal være ledende innen velferdsteknologi i Norge
  • arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
  • økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

Følg oss på Facebook: