Vi bruker informasjonskapsler:

Ehelseagder.no bruker informsjonskapsler for å lagre data midlertidig lokalt på din datamaskin. Dette er kun relevant for personer som skal opprette innhold på nettsiden. Informasjonskapslene påvirker ikke lesere av nettsiden. Det benyttes ingen tredjeparts-informasjonskapsler, så din datta er trygg.


Ved å trykke "Jeg forstår" samtykker du til bruken av informasjonskapsler. Ønsker du ikke å samtykke kan du ignorere feltet. Vær obs på at brukeropplevelsen vil bli redusert.

lock Logg inn

Kort om arrangementet

Starter:
13-04-2021
Slutter:
13-04-2021
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Agderkommuner og sørlandet sykehus
Kontaktperson:

Marit Svindland
marit.svindland@lindesnes.kommune.no
Dette arrangementet har ingen påmelding

Inviterer til digital markedsdialog

– Agderkommuner og Sørlandet sykehus inviterer leverandørmarkedet til digital dialogkonferanse om sømløse velferdsteknologitjenester 13. april.
Kommunene er med i Regional koordineringsgruppe e-helse Agder (RKG e-helse) som, sammen med Sørlandet sykehus, har fått 15 millioner av Innovasjon Norge til å utvikle innovative løsninger for velferdsteknologitjenester.

– Vi ønsker å få en god dialog med markedet slik at vi kan få best mulig kunnskap om hvilke muligheter som finnes. Hensikten er å utarbeide et fremtidsrettet grunnlag til konkurransen om innovasjonspartnerskap som finner sted høsten 2021. Det overordnete målet vårt er å utvikle innovative løsninger for velferdsteknologitjenester som kommer innbyggerne til gode både på sykehusene og i kommunene våre. Kommunene og sykehuset bruker innovasjonspartnerskap for å anskaffe innovative løsninger som ikke finnes i markedet fra før, men som vil ha mulighet for integrasjon mot eksisterende løsninger. Offentlige Fellesinnkjøp på Agder (OFA) er også en viktig bidragspart inn i innovasjonspartnerskapet, understreker Hobbesland.

Aase Synnøve Hobbesland (Leder RKG)

Presset helsesektor
Agder erfarer i likhet med resten av Norge at antall innbyggere, gjennomsnittsalder og forventninger til helsetjenester er økende. Dagens rammer innenfor helsesektoren er allerede presset, både i form av arbeidskraft og tilgang til menneskelige ressurser.
– Det er her ny teknologi kan være en del av løsningen, presiserer Hobbesland. Ny teknologi kan både gi innbyggerne økt selvstendighet og mulighet for å bo hjemme lengre, og dermed bli en viktig del av fremtidens tjenestetilbud.

Fragmentert løsninger
Dagens teknologiske løsninger er ofte fragmenterte, noe som fører til mye dobbeltarbeid. Et konkret eksempel kan for eksempel være dersom en og samme innbygger trenger tre ting som medisindispenser, GPS og trygghetsalarm. I dag må helsearbeidere som skal bistå denne innbyggeren forholde seg til tre forskjellige løsninger.

– Forutsetningene for å kunne tilby sømløse tjenester er at teknologien finner måter å snakke sammen på, og da ville hverdagen bli enklere både for brukerne og for dem som administrerer hjelpemidlene, understreker prosjekteier og digitaliseringssjef i Kristiansand kommune. I tillegg ville det utgjøre store besparelser både i form av tid og penger.

Ann-Helen Moum (digitaliseringssjef)

Agder i front
Agderkommunene har allerede markert seg som ledende når det gjelder bruk av velferdsteknologi i Norge, og de har mottatt to priser i EU- sammenheng for nettopp dette. For fremtiden ønsker kommunene at velferdsteknologi blir enda mer utstrakt i bruk – slik at helsetjenestene totalt sett blir bedre.

Innovasjonspartnerskap
Innovasjonspartnerskap er en konkurranseform som ble innført 1. jan. 2017. Ordningen skal gjøre det lettere for det offentlige og næringslivet å samarbeide om å utvikle ny teknologi og nye løsninger, der bedriftene konkurrer om å lage de beste løsningene. Innovasjon Norge ønsker å bidra til at offentlig sektor kan bestille, og kjøpe løsninger ingen har sett før.

RKG e-helse
Er et ledernettverk som jobber for en bærekraftig region med fokus på samarbeid innen e-helse mellom kommuner, sykehus og fastleger på Agder. Et innovasjonspartnerskap vil dermed bli en naturlig fortsettelse av fellessatsingen med e-helse Agder 2030 «Innbyggerne i Agder har tilgang på enkle, sikre, helhetlige digitale helse-og omsorgstjeneste

https://www.youtube.com/watch?v=JwuELHfh-m8

Om RKG eHelse

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse) ble etablert i 2016 av Rådmannsgruppen – regionplan Agder.

RKG-ehelse har følgende formål:

  • regionen skal være ledende innen velferdsteknologi i Norge
  • arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
  • økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

Følg oss på Facebook: