Vi bruker informasjonskapsler:

Ehelseagder.no bruker informsjonskapsler for å lagre data midlertidig lokalt på din datamaskin. Dette er kun relevant for personer som skal opprette innhold på nettsiden. Informasjonskapslene påvirker ikke lesere av nettsiden. Det benyttes ingen tredjeparts-informasjonskapsler, så din datta er trygg.


Ved å trykke "Jeg forstår" samtykker du til bruken av informasjonskapsler. Ønsker du ikke å samtykke kan du ignorere feltet. Vær obs på at brukeropplevelsen vil bli redusert.

lock Logg inn

Om oss

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG) ble etablert av Rådmannsgruppen – regionplan Agder, i januar 2016, med følgende formål:

 • Målet er at regionen er ledende innen velferdsteknologi i Norge
 • Arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
 • Formålet er økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

RKG e-helse arbeider for å nå FN`s bærekraftsmål spesielt innen disse områdene:

Vil du vite mer?

 • Region Lister v/Kommunalsjef Farsund kommune Anne-Margrethe Johnsen
 • Region Kristiansand v/Kommunalsjef Ragnhild Bendiksen
 • Region Setesdal v/Kommunalsjef Valle kommune Solveig Kyrvestad
 • Region Østre Agder v/Kommunalsjef Grimstad kommune Aase Synnøve Hobbesland
 • Lindesnes kommune v/Kommunalsjef Heidi Haven
 • Arendal kommune v/Kommunalsjef Arendal kommune v/Nina Evensen Smith
 • Kristiansand kommune v/Direktør helse- og mestring Brede Skaalerud
 • Grimstad kommune v/Kommunalsjef Aase Synnøve Hobbesland

(vedtatt av Rådmannsgruppen -Regionplan Agder 13.01.2016):

 • Skal bidra til å samordne og koordinere og ha oversikt over prosjekter og aktiviteter innen e-helse og velferdsteknologi, hvor kommuner på Agder er involvert.
 • Skal påse kommunal forankring i prosjekter som har regional verdi.
 • Skal stimulere til innovasjon, forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen.
 • Skal stimulere til at teknologi kan understøtte og effektivisere arbeidsprosesser.
 • Stimulere til at anskaffelser koordineres, slik at volumet kan bli mer interessant for leverandørene.
 • Region Lister v/ kommunalsjef Farsund kommune Anne-Margrethe Johnsen
 • Region Kristiansand v/Kommunalsjef Vennesla kommune Ragnhild Bendiksen
 • Region Setesdal v/ kommunalsjef Valle kommune Solveig Kyrvestad
 • Region Østre Agder/Grimstad kommune v/ kommunalsjef Aase S. Hobbesland
 • Lindesnes kommune v/ kommunalsjef Heidi H. Haven
 • Arendal kommune v/ kommunalsjef Nina Evensen Smith
 • Kristiansand kommune v/ direktør helse- og mestring Brede Skaalerud
 • SSHF v/Programleder KOM prosjektet Grete Dagsvik
 • SSHF: Teknologidirektør Kjetil Nyhus
 • Statsforvalteren i Agder; Heidi Danielsen Liane
 • KS Agder; Inger Holen
 • Agder Fylkeskommune; Wenche Fresvik
 • Daglig leder-nivå IKT referansegruppe Agder; Rune Johansen
 • Leder RKG Sekretariat Kathrine Melby Holmerud.
 • RKG sekretariat v/ Erlend Kydland Faanes 
 • KS Nettverkskoordinator v/Silje Skeie Stray og Christina H. Paulsen
 • Region Kristiansand v/Line Ingvill Berhus Vennesla kommune
 • Region Lister v/ Camilla Gabrielsen, Farsund kommune
 • Region Østre Agder v/ Christina Bjørke Berntsen
 • Region Setesdal v/ Hallstein Kvamme Homdrum Evje Hornnes kommune
 • Arendal kommune v/Urd Berntsen
 • Kristiansand kommune v/ Gro Anita Grelland
 • Lindesnes kommune v/Marianne Holmesland
 • Grimstad kommune v/under avklaring

Observatører:

 • USHT Agder Øst v/ Silje Bjerkås
 • USHT Agder Vest v/ Olga Rugsland Espegren
 • IKT referansegr. Agder v/ Ronny Tellefsdal Sunde,

De regionale representantene i RKG representerer sine helsenettverk i kommuneregionene og de regionale representantene i AU RKG representerer sine Fagutvalg i kommuneregionene.

 • NVPD Digital hjemmeoppfølging v/Kathrine Engestøl
 • Innovasjonspartnerskap VFT Agder v/Marit Svindland
 • Crane v/Ingrid Kjørstand
 • IKT Seniorer Agder v/Silje Marie Jensen
 • Det digitale Vest-Agder (DDV)
 • Kristiansand kommune IKT
 • IKT Agder IKS
 • Setesdal IKT
 • IT tjenesten i Birkenes og Lillesand kommune
 • Sirdal kommune
 • Lyngdal kommune

Om RKG eHelse

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse) ble etablert i 2016 av Rådmannsgruppen – regionplan Agder.

RKG-ehelse har følgende formål:

 • regionen skal være ledende innen velferdsteknologi i Norge
 • arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
 • økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

Følg oss på Facebook: