Vi bruker informasjonskapsler:

Ehelseagder.no bruker informsjonskapsler for å lagre data midlertidig lokalt på din datamaskin. Dette er kun relevant for personer som skal opprette innhold på nettsiden. Informasjonskapslene påvirker ikke lesere av nettsiden. Det benyttes ingen tredjeparts-informasjonskapsler, så din datta er trygg.


Ved å trykke "Jeg forstår" samtykker du til bruken av informasjonskapsler. Ønsker du ikke å samtykke kan du ignorere feltet. Vær obs på at brukeropplevelsen vil bli redusert.

lock Logg inn

Kommunenettverk for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

KS nasjonalt etablerte i 2022 et kommunenettverk for innføring av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging. Det nasjonale nettverket ledes av KS sentralt.

Agder har etablerte strukturer som håndterer velferdsteknologinettverk og regional representasjon i nasjonale nettverk. RKG e-helse har innplassert KS nettverkskoordinator i RKG sekr. for å sikre regional og nasjonal koordinering. Dette samsvarer med samhandlingsstrukturen #vårtagder.

Formålet med etablering av kommunenettverk

Sikre at kompetanse om implementering, tjenesteinnovasjon, endringsledelse og gevinstrealisering opprettholdes og videreutvikles i kommunal sektor tett på kommunene, og at denne kompetansen deles på tvers av landet i varige fagnettverk og i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Mål for kommunenettverkets arbeid

Aktiviteter i Kommunenettverket skal bidra til målet i Nasjonalt velferdsteknologiprogram om at kommuner tar egnede velferdsteknologiske løsninger i bruk og at velferdsteknologi er en integrert del av tjenestetilbudet innen utgangen av 2024.

Nettverkskoordinatorer Agder: 

Silje Skeie Stray

Christina Hagtvedt Paulsen