Akson

I satsningen E-helse Agder 2030 har RKG e-helse valgt å legge AKSON Agder som et eget tiltak. Dette for å sikre nødvendig involvering og forankring i Agder-regionen. Les mer om Akson Agder her.