Agder living lab (ALL)

Agder Living Lab (ALL) var i perioden 2015-2018 et prosjekt i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Aust Agder og RKG e-helse i samarbeid med Grimstad kommune og Universitet i Agder. Oppdraget har vært å teste ut Living Lab metodikk for velferdsteknologi i kommunehelsetjenesten med brukerne i sentrum.

Helsedirektoratet innvilget i 2015 tilskudd til utprøving av Living Lab metodikk innenfor velferdsteknologi området til Grimstad kommune i samarbeid med Universitetet i Agder – senter for e-helse. Tilskuddsramme på 3 år. Målet med tilskuddet var å etablere et Living Lab: et tilbud til leverandører av velferdsteknologiske løsninger om å prøve ut løsninger/versjoner i en reell driftssituasjon. Der brukererfaringer fra brukere, pårørende og ansatte skulle være med til å kvalitetssikre, utvikle og forme leverandørenes løsninger for å sikre at tjenesteperspektivet bedre kunne knyttes opp til utviklingsprosessene av de velferdsteknologiske løsningene. Erfaringene tilsa at prosjektet skapte en arena og en ramme for testing, utvikling av eksisterende produkter og nye tjenestereiser. Brukere var i sentrum gjennom alle prosesser, og deres erfaringer ble løftet frem. Brukere ble definert som tjenestemottakere, pårørende og ansatte i kommunehelsetjenesten. Dette resulterte til kvalitetssikring og utvikling av eksisterende produkter og nye tjenester.

Prosjektet gikk over i en ny fase 2019, med finansiering fra Statsforvalter hvor hoved målet er at ALL metoden skal implementeres inn i i4Helsecampus Grimstad Universitet i Agder.  Denne prosjektfasen avsluttes ved utgangen av 2021.

Sluttrapport for prosjektet finner du her: Sluttrapport