Vi bruker informasjonskapsler:

Ehelseagder.no bruker informsjonskapsler for å lagre data midlertidig lokalt på din datamaskin. Dette er kun relevant for personer som skal opprette innhold på nettsiden. Informasjonskapslene påvirker ikke lesere av nettsiden. Det benyttes ingen tredjeparts-informasjonskapsler, så din datta er trygg.


Ved å trykke "Jeg forstår" samtykker du til bruken av informasjonskapsler. Ønsker du ikke å samtykke kan du ignorere feltet. Vær obs på at brukeropplevelsen vil bli redusert.

lock Logg inn

Søk i alle nyhetsartikler

Alle nyhetsartikler for Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder

Innovasjonspartnerskapet har valgt leverandør

Skal utvikle løsninger for digitale helsetjenester sammen med Tellu AS

Publisert: 22-06-2022

Utviklingsarbeidet er godt i gang

Etter en godt start med kick-off 22. - 23. aug. er utviklingsarbeidet i innovasjonspartnerskapet godt i gang.

Publisert: 12-10-2022

Enkel og sikker innlogging

Et viktig mål i innovasjonspartnerskapet er enkel og sikker innlogging ved bruk av velferdsteknologi

Publisert: 22-11-2022

Workshop ang. ROS og DPIA i innovasjonspartnerskapet

I innovasjonspartnerskapet har vi startet arbeidet med ROS og DPIA.

Publisert: 20-12-2022

Invitasjon til informasjonsmøte

Innovasjonspartnerskapet inviterer ledere på alle nivåer i kommuner og på SSHF, samt annet nøkkelpersonell, til digitalt informasjonsmøte om innovasjonspartnerskapet.

Publisert: 03-01-2023

Workshop i Risør angående logistikkløsning

Innovasjonspartnerskapet har startet samarbeid med Risør kommune ang. logistikkløsningen EasyCare

Publisert: 26-01-2023

Potensielle gevinster i innovasjonspartnerskapet

Workshop for å kartlegge potensielle gevinster i innovasjonspartnerskapet og muligheter for å følge disse opp.

Publisert: 14-02-2023

Engasjert fagutvalgsmøte i region Setesdalen

Innovasjonspartnerskapet og KS nettverkskoordinatorer deltok 10.3. i fagutvalgsmøte i region Setesdalen

Publisert: 11-03-2023

Invitasjon til informasjonsmøte

Innovasjonspartnerskapet inviterer ledere på alle nivåer i kommuner og på SSHF, samt annet nøkkelpersonell, til digitalt informasjonsmøte om innovasjonspartnerskapet.

Publisert: 14-04-2023

Opptak av webinar om Innovasjonspartnerskap fra 21.4.23

Opptak av webinaret finner du under arrangementer

Publisert: 03-05-2023

Det jobbes godt i Innovasjonspartnerskapet

Arbeidsmøte i innovasjonspartnerskapet med deltakere fra pilotkundene og Tellu

Publisert: 07-06-2023

Kongelig interesse for bærekraftig fremtid

Innovasjonspartnerskapet var invitert til næringslivskonferanse i København med deltakelse av det norske kongepar og danske kronprinspar.

Publisert: 15-06-2023

Innovasjonspartnerskapet deltar på Arendalsuka

Innovasjonspartnerskapet deltar i dialog om innovative anskaffelser.

Publisert: 17-08-2023

Studentsamarbeid i innovasjonspartnerskapet

Bachelorstudenter ved studiet innovasjon og ledelse ved Hauge school of management har skrevet praksisoppgaver om Innovasjonspartnerskapet.

Publisert: 29-08-2023

Oppstart pilot ny responsløsning

Ny responsløsning testes nå ut på responssenteret

Publisert: 14-09-2023

Opptak av webinar om Innovasjonspartnerskap fra 15.9.23

Innovasjonspartnerskapet inviterte ledere på alle nivåer i kommuner og på SSHF, samt annet nøkkelpersonell til digitalt informasjonsmøte om innovasjonspartnerskapet.

Publisert: 18-09-2023

Piloterer integrert kameratilsyn på institusjoner

Lindesnes kommune piloterer kameratilsyn integrert i app som benyttes ved bruk av digitale varslingsanlegg

Publisert: 03-10-2023

Pilotering responderapp

Hjemtjenesten piloterer nå responderappen TelluCare Go

Publisert: 09-10-2023

Digitalt tilsyn på institusjon

Lindesnes kommuner er godt i gang med innføring av digitalt tilsyn på institusjoner og takket i går ansatte for den strålende innsatsen de har gjort.

Publisert: 25-10-2023

Besøk hos den norske ambasadøren i Danmark

Norges ambasadør i Danmark inviterte innovasjonspartneskapet til samling i regi av leverandørutviklingsprogrammet og i Norge og Danmark.

Publisert: 27-10-2023

Om RKG eHelse

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse) ble etablert i 2016 av Rådmannsgruppen – regionplan Agder.

RKG-ehelse har følgende formål:

  • regionen skal være ledende innen velferdsteknologi i Norge
  • arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
  • økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

Følg oss på Facebook: