Vi bruker informasjonskapsler:

Ehelseagder.no bruker informsjonskapsler for å lagre data midlertidig lokalt på din datamaskin. Dette er kun relevant for personer som skal opprette innhold på nettsiden. Informasjonskapslene påvirker ikke lesere av nettsiden. Det benyttes ingen tredjeparts-informasjonskapsler, så din datta er trygg.


Ved å trykke "Jeg forstår" samtykker du til bruken av informasjonskapsler. Ønsker du ikke å samtykke kan du ignorere feltet. Vær obs på at brukeropplevelsen vil bli redusert.

lock Logg inn

Søk i alle nyhetsartikler fra 2020

Alle nyhetsartikler fra 2020

Praktiske eksempler på velferdsteknologi i Norden

Nordens velferdssenter har publisert en oversikt over 24 praktiske eksempler på velferdsteknologi.

Publisert: 06-03-2020

Nyhetssak fra NRK

Nyhetssak fra NRK Sørlandet om at Telemedisin kan benyttes i oppfølgingen av Corona-smittede

Publisert: 19-03-2020

Videokonsultasjon

Videokonsultasjon ved bruk av join.nhn.no v/John Horve.

Publisert: 04-04-2020

Forslag til Lovvedtak

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) er nå kommet angående Lov om e-helse (e-helseloven).

Publisert: 06-04-2020

Arbeidet med Akson fortsetter

Covid19-krisen preger store deler av samfunnet, og i kommunal sektor jobber mange med å holde samfunnet i gang. Likevel går arbeidet med andre viktige oppgaver videre, det gjelder blant annet Akson.

Publisert: 07-04-2020

Opptak av «Quick – Guide»

Opptak av «Quick – Guide» til implementering av videokommunikasjon

Publisert: 19-04-2020

Helhetlig tjenestemodell

Utarbeidelse av helhetlig tjenstemodell er ett av innsatsområdene i 2020 fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet (NVP).

Publisert: 22-05-2020

Telenors e-helsevirksomhet fusjoneres med Tellu IoT AS

Telenors e-helsevirksomhet fusjoneres med helseteknologiselskapet Tellu IoT AS

Publisert: 03-06-2020

Innovasjonspartnerskap Agder tildelt 15 millioner

Innovasjonspartnerskap Agder fikk tildelt 15 millioner fra Innovasjon Norge

Publisert: 24-06-2020

Kjernejournal – Gerica er godkjent for full utbredelse

Gerica er nå godkjent for full utbredelse og man ta kontakt med leverandør Tieto for bestilling.

Publisert: 26-06-2020

Akson 100 % oppslutning i Agder

Akson 100 % oppslutning i Agder – 25/25 kommuner signerte intensjonserklæringen

Publisert: 26-06-2020

Agder på teknologitoppen

Agder er ledende når det gjelder velferdsteknologi i Norge

Publisert: 01-07-2020

DigiHelse i Agder

Erfaringer om DigiHelse – for inspirasjon til å ta i bruk DigiHelse i din kommune.

Publisert: 08-09-2020

KS FIKS smittesporing

Et verktøy for de som driver sporing av covid-19

Publisert: 25-09-2020

Avslutningsrapport for prosjektet VOPD

Avslutningsrapport fra prosjektet VOPD (Vård och Omsorg På Distans)

Publisert: 16-10-2020

Erfaringsdeling Agder, Skottland og Spania

Erfaringsutveksling med fokus på Digital telecare – trygghetsteknologi

Publisert: 21-10-2020

Digital hjemmeoppfølging på EHiN 2020

Film om digital hjemmeoppfølging til EHiN- konferansen 2020

Publisert: 13-11-2020

Har tatt imot over 1. million anrop

Kommunalt responssenter på Valhalla helsesenter mottar om lag 1200 anrop fra trygghetsalarmer landet rundt per døgn

Publisert: 26-11-2020

Erfaringsrapport Covid-19 og Gevinstrapport NVP

Erfaringsdeling fra arbeidet med digital hjemmeoppfølging til covid-19 pasienter i Agder

Publisert: 18-12-2020

Om RKG eHelse

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse) ble etablert i 2016 av Rådmannsgruppen – regionplan Agder.

RKG-ehelse har følgende formål:

  • regionen skal være ledende innen velferdsteknologi i Norge
  • arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
  • økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

Følg oss på Facebook: