12.01. 22 Agdersamling 2021

Omkring 80 deltakere fra ulike kommuner i Agder deltok da Samarbeid om trygghetsteknologi i Agder inviterte til innholdsrik Agdersamling.

Dag 1 bestod i presentasjon av ny versjon av KS Velferdsteknologiens ABC, deretter workshop hvor deltakerne arbeidet kommunevis med oppgaver relatert til helhetlig tjenestemodell. Dag 2 bestod i presentasjoner fra kommuner, status samarbeid Trygghetsteknologi Agder og regionale prosjekter.