27.09.21 Digital hjemmeoppfølging på tvers av regioner

Digital hjemmeoppfølging på tvers av regioner, i Agder har vi sett på digital hjemmeoppfølging fra et regionsperspektiv.

Gjennom det foregående prosjektet felles telemedisinsk løsning Agder (TELMA), ble samarbeid på tvers av regioner til, nemlig et samarbeid med prosjektet i Agder og Kongsvinger kommune.

Kongsvinger hadde en høyere andel innbyggere med diagnosen KOLS enn ellers i landet. Kommunen ønsket å se nærmere på tilbud til hjemmeværende pasienter med KOLS, for å avhjelpe angstperioder hos pasientene og gi pasientene økt kontroll og mestring i sin livssituasjon. Tanken om at dette også kunne avlaste hjemmebaserte tjenester, fastlege og sykehus. Samarbeid med TELMA og tilbud om digital hjemmeoppfølging ble en løsning. Kongsvinger kjøpte tjenesten fra telemedisinsk sentral i Farsund kommune. Kongsvinger så nærmere på den samfunnsøkonomiske virkningene av denne oppfølgingen og er beskrevet i en egen rapport. Tilbudet ble videreført etter at prosjektet var slutt.


Her kan du lese en oppsummering og se nærmere på digital hjemmeoppfølging på tvers av regioner.