16.08.21 Regjeringen viderefører velferdsteknologiprogrammet

Regjeringen har besluttet å videreføre velferdsteknologiprogrammet i perioden 2022-24. I den neste perioden vil velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser prioriteres, i tillegg til digital hjemmeoppfølging.