16.08.21 Besøk av Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkte Agder og kommunal responssentertjeneste mandag 16.08. Det ble gitt presentasjon av: 

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder v/Kathrine Melby Holmerud og Erlend Kydland Faanes

Presentasjon og omvisning av kommunal responssentertjeneste v/ Renate N. Olstad

Erfaringer med deltakelse i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet v/Silje S. Stray

Presentasjonen fra besøket finner du her: 2021 08 16 Ministerbesøk

Møtet hadde form som en dialog mellom ressurspersoner i Agder og Helse- og omsorgsministeren. Høie var fornøyd med det arbeidet som har blitt gjort og syntes det var veldig spennende. 

Det ble også annonsert at det nasjonale velferdsteknologiprogrammet videreføres fra 2022-2024.