18.05.21 Utprøvning av sømløse digitale tjenester på tvers av forvaltningsnivå

I et samarbeid mellom kommuner på Agder og Sørlandet sykehus har man foretatt en pilotering av digital hjemmeoppfølging. Seks pasienter deltok i piloten. Oppfølging startet fra sykehuset ved utskrivelse fra sykehus eller like etter utskrivelse. Tre av disse ble overført til videre oppfølging fra telemedisinsk sentral.

Denne rapporten beskriver hvordan piloteringen foregikk og presenterer erfaringer som pasienter, personale på sykehuset og de kommunale tjenestene opplevde ved å tilby og motta tjenesten. Intervjuer er gjennomført med pasienter, samt de involverte aktørene i forløpet. Målet med piloteringen er å høste erfaringer fra digital hjemmeoppfølging tilbudt fra sykehuset for å kunne justere på pasientforløpet og tjenesten før den skal ut i drift».