23.03.21 Studietilbud – Velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren

Fagskolen i Agder inviterer til «Velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren». Søknadsfrist 15. april.

Studiet skal gi studenten kunnskap om velferdsteknologi og hvordan velferdsteknologi kan benyttes i eget fagfelt. Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren. Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende.

Mer informasjon finner dere Studietilbud_velferdsteknologi