19.02.21 Digital hjemmeoppfølging ved Covid-19

Nå er erfaringsrapport fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet angående digital hjemmeoppfølging av smittede og nærkontakter med covid-19 lagt ut på Helsedirektoratets side.

Rapporten viser erfaringene fra arbeidet med dette i 2020 fram til 01.12.20.

Alle de lokale rapportene er lenket til bakerst i rapporten. Her deler prosjektene også sine tjenesteforløp og opplegg for oppfølging.

Det er veldig interessant å se at erfaringene er svært sammenfallende og positive, både for brukere, helsepersonell og kommunene som har benyttet denne type verktøy!

Lenke til nyhet:

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/digital-hjemmeoppfolging-ved-covid-19

Lenke til rapporten:

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/digital-hjemmeoppfolging-ved-covid-19-erfaring-fra-kommuner