Agder med i nasjonal satsing på Digitalisering av Hjelpemidler og Tilrettelegging (digiHoT)

Etter koordinering i RKG e-helse blir pilotkommuner fra Agder Valle og Arendal kommune. Kontaktperson/prosjektleder DigiHoT Agder blir Valle kommune v/John A. Horve.

Les mer HER