30.11.20 Invitasjon til work-shops: Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder inviterer Agder kommunene til work-shops for å kartlegge behovene

Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder inviterer Agder-kommunene til work-shops for å kartlegge behovene

Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder skal utvikle og anskaffe løsning for morgendagens velferdsteknologi, som omfatter trygghets- og varslingsteknologi, digital hjemmeoppfølging og teknologi til personer med nedsatt funksjonsevne.

I forbindelse med dette ønsker vi innspill fra alle dere dyktige ansatte i kommunene i Agder, som har erfaring med bruk av velferdsteknologi. Vi inviterer til work-shoper for å kartlegge hva behovene er.

Invitasjonen er sendt via AU RKG, til de kommunale representantene i fagutvalgene for e-helse.

Vi inviterer 1 helsepersonell og 1 teknisk (velferdsteknologiformidler e.l.) fra hver kommune til følgende digitale work-shops for å kartlegge behovene:

1. Trygghetsteknologi 14.12 klokken 10.00-15.00
2. Digitale varslingsanlegg 15.12 klokken 10.00-15.00
3. Teknologi til personer med nedsatt funksjonsevne 07.01 klokken 10.00-15.00
4. Digital hjemmeoppfølging 11.01 klokken 10.00-15.00

Dersom kommunen har flere som ønsker å delta på work-shopene er de velkomne til å melde på flere.

Work-shopene gjennomføres digitalt grunnet covid-19.

Det vil også bli arrangert work-shoper med følgende tema:

1. Bruk av responssenter 12.01 klokken 10.00-15.00
2. Tekniske alarmer og logistikkløsninger 14.01 klokken 10.00-15.00
3. Plattform / arkitektur / økosystem 15.01 klokken 09.00-15.00

Informanter til disse work-shopene vil bli spesifikt invitert.