26.11.20 Har tatt imot over 1. million anrop

Kommunalt responssenter på Valhalla helsesenter startet driften i mars 2017. Da hadde de to kommuner og 16 ansatte. I dag er det 28 ansatte, og de dekker 31 kommuner fra Bodø kommune i nord til Lindesnes i sør. De mottar om lag 1200 anrop fra trygghetsalarmer landet rundt per døgn. les mer HER