18.11.20 Workshop for ledere av saksbehandler-avdelinger i Agder 25.11.2020 kl. 11.00 – 13.30 på Teams

Workshop for ledere av saksbehandler-avdelinger i Agder 25.11.2020 kl.11.00 -13.30 på TEAMS

Hensikt: Erfaringsdeling mellom kommunene i Agder, helhetlig tjenestemodell med fokus på forvaltning og saksbehandling for velferdsteknologi og Digital hjemmeoppfølging med fokus på gevinster.

Arrangenes i et samarbeid mellom: prosjektene Innføring velferdsteknologi Agder, Digital hjemmeoppfølging, ledere/ koordinatorer for saksbehandlerforum i Agder og PA Consulting i regi av Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Følgende 19 kommuner er pr. 17.11 påmeldt: Grimstad, Lindesnes, Lillesand, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Tvedestrand, Gjerstad, Froland, Birkenes, Åseral, Risør, Valle, Kristiansand, Arendal, Evje og Hornnes, Lyngdal og Kvinesdal

Programposter:

11.00

Velkommen

Julie P. Thomassen

11.05

Innledning

·         Status fra Innføring velferdsteknologi Agder

·         Status Digital hjemmeoppfølging

 

Silje S. Stray

Morten Lauknes

11.20

Case knyttet til gevinster ved PA

·         Digital hjemmeoppfølging

·         Trygghetsteknologi

Grete Kvernland- Berg

11.40

Praktiske oppgaver og problemstillinger (Menti)

Silje M. Jensen

Christina H. Paulsen

11.50

Innledning til helhetlig tjenestemodell

 

Grete Kvernland- Berg

12.00

Helhetlig tjenestemodell Agder

·         Status og leveranse til M2

Julie P. Thomassen

12.10

Pause 5 min

 

12.15

Henvise, kartlegge og tildele

Camilla Gabrielsen

Silje S. Stray

12.30

Praktiske oppgaver og problemstillinger (Menti)

Silje M. Jensen

Christina H. Paulsen

13.30

Avslutning

Julie P. Thomassen

 

Vi gleder oss og ser frem til en spennende WS ?

 

For videresending av innkalling: Julie Pehrsson Thomassen Julie.Pehrsson@kristiansand.kommune.no