13.11.20 Digital hjemmeoppfølging på EHiN 2020

PA consulting har laget film om digital hjemmeoppfølging til EHiN- konferansen 2020 i samarbeid med blant annet kommuner på Agder, fastleger og Sørlandet sykehuset. Pasientene som får digital hjemmeoppfølging på Agder rapporterer god brukertilfredshet. I prosjektet dokumenteres forløpene brukercaser og det samles inn data for å se på samfunnsøkonomiske gevinster. Vi vet allerede fra tidligere prosjekter på Agder (U4H, TELMA) at pasientene opplever økt trygghet og bedre innsikt i egen sykdom (Kindholm, 2016).  I dag brukes løsningen i noen kommuner på Agder også til oppfølging av covid19 smittede.

I filmen under får vi høre fra bl.a. Telemedisinsk sentraler på Agder, Stortingspolitiker, allmennlegeforeningen, Sørlandet sykehus, KS og OuS.