21.10.20 Erfaringsdeling Agder, Skottland og Spania

21.10.20 ble det gjennomført en erfaringsdeling mellom Agder, Skottland og Andalucia (Spania) med fokus på Digital telecare – trygghetsteknologi.  Agder delte sine erfaringer rundt overgang fra prosjekt til drift med digital trygghetsteknologi, responssenter etablering og prosjektet digital hjemmeoppfølging. Spania med regionen Andalucia deler sine erfaringer med å gå fra analog til digital trygghetsteknologi, de har pr i dag 230 000 brukere av trygghetsalarmer. To responssentre med 600 ansatte, de utfører flere tjenester enn bare alarmmottak. I Andalucia bor det ca 4 millioner innbyggere. Skottland med ca 5 millioner innbyggere har i underkant av 182 000 brukere av trygghetsalarmer, med 22 responssenter som håndterer rundt 4 millioner alarmer i året. De planlegger overgang fra analog til digital trygghetsalarm med responssenter i 2023.

Disse deltok fra Agder: 

Universitet i Agder, Senter for e-helse: Ragni Macqueen Leifson
USHT Agder Øst: Silje Bjerkås
Programleder E-helse Agder 2030: Kjetil Løyning
Koordinator trygghetsteknologi: Silje Skeie Stray
Koordinator digital hjemmeoppfølging: Morten Lauknes
Kommunalt responssenter Renate Neteland Olstad
RKG sekretariat:  Kathrine Melby Holmerud