16.10.20 RKG presentasjon for Helseledernettverkene i Agder i Oktober

RKG e-helse gjennomfører en presentasjonsrunde i de 4 regionale helseledernettverkene nå i oktober 2020.

Agenda for presentasjonene er:

  1. RKG e-helse og E-helse Agder 2030                           v/ Kjetil Løyning               
  2. Trygghetsteknologi                                                        
    1. Tekniske alarmer                                              v/ Silje Skeie Stray                           
    2. Overgang til drift                                              v/ Øyvind Haarr                
    3. Kommunalt responssenter                             v/ Øyvind Haarr                
  3. Digital hjemmeoppfølging                                        v/ Morten Lauknes         
  4. Akson                                                                            v/ Kjetil Løyning               
  5. Innovasjonspartnerskap Agder                               v/ Marit Svindland          

 

Dato for presentasjonene er:

  • 16/10-20:     Østre Agder
  • 19/10-20      Region Kristiansand
  • 26/10-20      Setesdalregionen
  • 29/10-20      Listerregionen