25.09.20 KS FIKS smittesporing

Formål:

Fiks smittesporing er et verktøy for de som driver sporing av covid-19. Løsningen skal øke kvaliteten og gjøre smittejakten enklere, og er et resultat av samarbeid mellom KS, kommuner, UiO og FHI.

 

Historie:

Tidlig i april tok noen kommuner kontakt med KS for å sondere mulighet for etablere en felles satsing  for å få på plass et elektronisk verktøy for smittesporing. På dette tidspunktet eksisterte det ingen løsninger i det norske markedet. I dag har Oslo kommune utviklet en egen løsning og en ny leverandør har etablert en løsning som tilbys kommunene.

Behovet ble drøftet i en gruppe kommuner (Tromsø, Bergen, Asker, Drammen, Åmot, Fredrikstad og Sel), og alternative veier for å møte behovene ble vurdert. KS tok initiativ til å finne en felles løsning sammen med FHI og kommunene. 2 internasjonalt benyttede løsninger ble vurdert, og kommunene konkluderte med at DHIS2 Covid-19 modul var løsningen som best dekket kommunenes behov.

 

Løsningen:

DHIS2 er tilpasset covid-19, og utviklet av Universitet i Oslo i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO) og er brukt i over 70 land i verden.

Ved å velge DHIS2 ble KS og kommunene som bruker det en del av et globalt partnerskap som er med på å finansiere og legge føringer for videreutvikling av plattformen.

Et slik medlemskap sikrer at kommunal sektor kan legge fram og diskutere våre ønsker til generelle utvidelser og forbedringer av plattformen med DHIS2 sine produktledere og vil være med på å sikre en trygg og langsiktig finansieringsmodell for plattformen som kommunene vil dra nytte av.

 

KS tilbyr løsningen gjennom Fiks plattformen, derfor navnet Fiks Smittesporing. I løpet av april fikk KS på plass DHIS2 modulen i FIKS plattformen og startet pilot med Asker, Sel og Fredrikstad i midten av mai. I starten av juni lanserte KS løsningen som en tjeneste for alle kommuner i Norge og i løpet av juni koblet 24 kommuner seg på. I dag er det 89 kommuner som har konfigurert løsningen i sin kommune.

 

Opplæring:

Det er utarbeidet en side som gir kommunene veiledning i hva kommunen må gjøre for å komme i gang med Fiks smittesporing (DHIS2). Det er utviklet en sjekkliste som kan brukes underveis og i planleggingen.

Her kan dere lese mer om hvordan komme i gang:

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/fiks-smittesporing/hvordan-komme-i-gang-med-Fiks-smittesporing/