26.06.20 Kjernejournal – Gerica er godkjent for full utbredelse

Gerica er nå godkjent for full utbredelse og det er bare å ta kontakt med leverandør Tieto for bestilling. Orienter gjerne KS e-komp (Merethe.knatterud@arendal.kommune.no) om bestillingen, slik at også «status-kartet» oppdateres sentralt i prosjektet.

Det har også nylig vært møter med Visma og Dips. Visma er nesten klare med utviklingen og Planen er release hos pilot i september.  Dette er også planen til DipsFront. For dere som ønsker å være tidlig ute på disse systemene (ikke pilot), gi gjerne beskjed til KS e-komp på mail. Vi har jevnlige møter sammen i prosjektet og med leverandørene.

 

Link til artikkel med mer informasjon: https://nhn.no/effektivt-med-kjernejournal-i-sykehjem-og-hjemmetjenester/

Link til nettside med informasjon til kommunene (under utarbeidelse): https://nhn.no/kjernejournal/kjernejournal-for-kommuner/