26.06.20 Akson 100 % oppslutning i Agder – 25/25 kommuner signerte intensjonserklæringen

Koordinator Akson Agder, Marit Bolstad Tveide forteller:

Det har vært en veldig spennende vår med arbeidet knyttet til Akson. Agder-kommunene har stilt gode spørsmål og arbeidsgruppen Akson Agder og de kommunale kontaktpersonene har gjort en god jobb med å besvare disse. Det har skapt engasjement og interesse for å arbeide videre med Akson. Agder oppnådde 100% oppslutning rundt intensjonserklæringene – Det er vi stolte av!