03.06.20 Telenors e-helsevirksomhet fusjoneres med helseteknologiselskapet Tellu IoT AS

Telenor  Norge AS v/ Lars Bakken informerer Agderprosjektet om at det statlige investeringsselskapet Investinor og SINTEF Venture har inngått en avtale der Telenors e-helsevirksomhet vil fusjoneres med helseteknologiselskapet Tellu IoT AS. Sammenslåingen trer i kraft fra 1. juli i år.

Selskapet vil videreføre Telenors forpliktelser og betjene dere videre som kunde, som i dag. Endringen vil styrke vår evne til å utvikle og integrere velferdsteknologi-tjenester i helse- og omsorgstjenesten.

Ambisjonen er å skape en industrileder og et kraftsentrum innen e-helse og velferdsteknologi i Norge og Norden. Virksomheten vil drives videre i Tellu IoT AS. Telenor blir største eier i selskapet, med Investinor og SINTEF Venture som øvrige hovedaksjonærer.

Tellu har over en tiårsperiode, i samarbeid med Telenor, investert betydelig i å etablere en ledende integrasjons- og tjenesteplattform for e-helse. Plattformen er integrert mot en rekke velferdsteknologiske løsninger og sensorer, samt mot fagsystemene i helsetjenesten. Selskapet er lokalisert i Asker og har før sammenslåingen 16 medarbeidere, med høy kompetanse innen e-helse, programvareutvikling og sikkerhet. Tellu er ISO 27001 sertifisert.

Telenor har gjennom sin e-helsesatsning med 18 ansatte etablert en sterk posisjon i markedet for velferdsteknologi, digitalt tilsyn og avstandsoppfølgning, som leverandør til mer enn 130 kommuner og flere sykehus. Alle Telenoransatte blir overført til det nye selskapet.