22.05.20 Helhetlig tjenestemodell

Utarbeidelse av helhetlig tjenstemodell er ett av innsatsområdene i 2020 fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet (NVP).

Det har vært gjennomført Webinar 21. april, 5. og 7. mai for dette innsatsområdet.

Webinaret kan sees i opptak: https://vimeo.com/418034258

 

Det holdes nytt Webinar i regi av NVP på Microsoft Teams tilpasset Agder 9. juni kl. 12-15.00.

Invitasjon er delt med kontaktpersoner til prosjektet.

Målgruppen er:

  • Sentrale beslutningstakere som kommunalsjef, enhetsledere og avdelingsledere
  • IT og teknisk drift
  • Andre aktører som har en viktig rolle i forbindelse

 

Innføring velferdsteknologi Agder har oppsummert informasjon knyttet til innsatsområdene i regi av NVP her:

https://www.ehelseagder.no/prosjekter/innforing-velferdsteknologi-agder/

 

Det vil innen kort tid komme veilednings materiell som publiseres på ks.no