29.02.20 Sentralt styringsdokument for Akson levert til HOD (SSD)

Forprosjektrapporten som ble levert til Helse- og omsorgsdepartementet 29. februar 2020 er det sentrale styringsdokumentet for Akson (last ned PDF).

Denne beskriver hvordan anskaffelsene bør gjennomføres, hvordan tiltaket skal styres og organiseres og hvordan det kan legges til rette for stegvis innføring.

Les mer om Akson her.