27.04.20 Nasjonalt nettbasert stormøte om Akson den 5. mai 2020, kl. 14:00-15:30

Fredag 24. april sendte Helse- og omsorgsminister Bent Høie ut et brev til landets kommuner utenfor helseregion Midt-Norge, med informasjon om Akson, intensjonserklæring og nasjonalt nettbasert stormøte.

Her finner du brevet

 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterte samtidig i brevet til nasjonalt stormøte (webinar), i samarbeid med KS og Direktoratet for e-helse, den 5. mai, kl. 14:00-15:30. Målgruppen er ordførere, kommunaldirektører og eventuelt andre nøkkelpersoner i den administrative og politiske ledelsen. Formålet med stormøtet er å bidra til at kommunene sikres god forståelse for behovet for intensjonserklæringen og den videre prosessen.

Påmeldingsfristen til stormøtet er 4. mai og kan gjøres via følgende lenke: https://ksagenda.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/49240?bookingRef=0