07.04.20 Status Akson

Arbeidet med AKSON er nå i en annen fase. Les nyhetssak om den videreprosessen fra KS her.