06.04.20 Forslag til Lovvedtak

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) er nå kommet angående Lov om e-helse (e-helseloven).

Les om saken her.

Last ned dokumentet her.