06.03.20 24 Praktiske eksempler på velferdsteknologi i Norden

Nordens velferdssenter har publisert en oversikt over 24 praktiske eksempler på velferdsteknologi.

Det de har felles er at de blir implementert, tilgjengelig for befolkningen lokalt – og bevist at de fungerer. Et annet kjennetegn ved disse løsningene er at de er en samling digitale tjenester som utgjør en stor forskjell for mange mennesker rundt om i Norden. Alle de 27 millioner innbyggerne i Norden kommer på et tidspunkt i kontakt med en av disse løsningene, enten personlig, gjennom en slektning eller noen andre i deres nærhet.

Publikasjonen er primært rettet mot beslutningstakere på forskjellige nivåer, men den kan leses av alle som er interessert i effekten av digitale løsninger på helsevesenet og omsorgen.

Hvis alle de fem landene i Norden skulle implementere disse velferdsteknologitjenestene, tror mange at vi veldig godt kan være på vei til å løse fremtidens utfordringer innen helse og omsorg.

Link til publikasjonen på engelsk.

Link til publikasjonen på svensk