04.04.20 Videokonsultasjon

Videokonsultasjon ved bruk av join.nhn.no v/John Horve. Trykk her for opplæringsvideo.