Nettsiden inneholder en oversikt over de prosjekter som er koordinert gjennom «Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder» (RKG) .

 

(Bilde av 280 deltakere på konferansen «samarbeid om velferdsteknologi Agder 2018»)