Nettsiden inneholder en oversikt over de prosjekter som er koordinert gjennom «Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder» (RKG) .

Aktuelt:

Konferanse: Samarbeid om Velferdsteknologi Agder 2020

27.-28. februar, Arendal Kultur og Rådhus: Program og påmelding