Nettsiden inneholder en oversikt over de prosjekter som er koordinert gjennom «Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder» (RKG) .

 

(Påmelding: TRYKK HER )